Služy

Poskytujem individuálne, párové a skupinové poradenské a psychoterapeutické sedenie pre dorast a dospelých.
 
Ponúkam odbornú pomoc tým, ktorí napr.:
 • riešia vzťahové, partnerské problémy,
 • ocitli sa v obtiažnych životných situáciách,
 • hľadajú posilnenie, podporu, porozumenie,
 • potrebujú pomoc pri naplňovaní svojích možností,
 • majú záujem o poznávanie samých seba,
 • chcú či cítia potrebu sa v sebe lepšie vyznať,
 • chcú pracovať na svojom osobnostnom raste.

Poskytujem individuálny a skupinový koučing pre manažérov a športovcov.

Cieľom koučingu je mobilizovať váš potenciál a pomôcť vám naučiť sa:

 • ako sa pozerať na riešený problém z viacerých uhlov,
 • ako pracovať s psychickými blokmi,
 • ako naštartovať svoj sebarozvoj,
 • čo robiť, aby ste dodali nové impulzy vášmu profesionálnemu rastu,
 • ako maximálne využívať duševný potenciál, ktorý máte k dispozícii,

a to tak, aby ste boli vo svojom rozhodovaní nielen efektívnejší, ale tiež sa cítili ľudsky spokojnejší.

                                                 

 

 

 

 

 

Vyhľadávanie

© 2014 Všetky práva vyhradené.